Einde looptijd inspecties

Einde looptijd inspecties

TKV – voertuigen:
Inspectie voertuigen met een terugkoop verklaring. (TKV – Buy-Back)
Dit betreft voertuigen waarvan, aan het eind van de looptijd bij een verhuur- of leasemaatschappij, een onafhankelijk schaderapport wordt opgemaakt.
Hierbij worden aan de hand van de contractcondities, welke in het contract tussen de verhuur- of lease maatschappij enerzijds en de importeur / dealer anderzijds zijn overeengekomen, onafhankelijke inspecties uitgevoerd.
Groot voordeel is hierbij dat beide partijen niet ieder een expert behoeven aan te stellen. Tevens kunnen eventuele klachten van ontvangende dealers snel en doeltreffend worden afgehandeld. Deze inspecties worden uitgevoerd in opdracht van importeurs, verhuurmaatschappijen, leasemaatschappijen en wagenparkbeheerders.

Wagenpark inspectie:
Op het moment dat voertuigen worden overgedragen aan een andere partij wordt de gehele vloot in kaart gebracht en van elk voertuig een duidelijk rapport opgemaakt.     Deze inspecties vinden plaats bij overname, fusie of faillissement.

Einde Lease inspecties:
Hierbij wordt in aanwezigheid van de berijder bij een (tussentijdse) inspectie van het voertuig exact vastgesteld welke schades aan het einde van de looptijd op rekening van de berijder of het betreffende bedrijf komen. Deze inspecties worden vaak tegen het einde van de looptijd uitgevoerd. De berijder of het betreffende bedrijf wordt dan in staat gesteld om nog tijdig actie te ondernemen met betrekking tot de tijdens de inspectie geconstateerde zaken.
Ook bij het wisselen van voertuigen door berijders wordt desgewenst een inspectie uitgevoerd, waarbij de bestuurders direct voor akkoord tekenen bij de overdracht van de voertuigen.

Voertuig opname ten behoeve van Veiling:            
Een voertuig opname waarbij de algehele staat van het voertuig wordt geregistreerd. Behalve de uitvoeringsspecificaties wordt ook de aanwezigheid van accessoires vastgelegd alsmede de aanwezige schade op het voertuig in kaart gebracht. Naast deze registratie worden er een complete serie foto’s gemaakt waarmee de inbrengende partij het voertuig kan aanbieden via de remarketing kanalen.

 • citroen
 • peugeot
 • avis
 • budget
 • leasevisie
 • hertz
 • cotw
 • Autoplanning
 • arp
 • anwb
 • acm
 • hoegh