Overige werkzaamheden

Overige werkzaamheden

SchipperVaasen B.V. verzorgt een groot aantal diensten welke direct gerelateerd zijn aan de dagelijkse werkzaamheden.

Contra expertises
Indien er twijfel bestaat over de aard / ernst van een schade, wordt er een “second opinion” op het voertuig uitgevoerd. Ook wanneer een dispuut ontstaat bij de verrekening van een schade of bij een aansprakelijkheidsstelling, wordt voor een adequate afwikkeling gezorgd waarbij de contractbepalingen gehandhaafd worden.

Audatex beoordelingen
Wanneer een schadecalculatie wordt opgemaakt gedurende de looptijd, wordt deze door SchipperVaasen B.V. op juistheid beoordeeld aan de hand van de werkelijke schade. Ook hier wordt desgewenst, binnen 2 werkdagen een fysieke inspectie uitgevoerd en wordt optimaal rekening gehouden met kostenbesparende hersteltechnieken.

Verhaalschade rapportage
Het opmaken van een digitaal schaderapport aan de hand van schade informatie en schadefoto’s. Middels deze rapportage kunnen berijders, verzekeringsmaatschappijen of tegenpartijen aansprakelijk worden gesteld of exact te weten te komen wat de kosten zijn voor het herstel van een schade.

Management informatie
Het verzorgen van dagelijkse,wekelijkse, maandelijkse of jaarlijkse informatiestromen welke betrekking hebben op schade / schadebedragen en doorlooptijden.

Logistieke afhandeling
Het verzorgen van de totale logistieke afhandeling van de voertuigen.
Zijnde de expertise, de opslag, het herstel en het transport van voertuigen.

Financiële afhandeling
Het verzorgen van de totale financiële afhandeling voor opdrachtgevers, waarbij controle van de facturen voor opslag, transport en schadeherstel worden gecontroleerd aan de hand van de daarvoor gemaakte afspraken.

 • citroen
 • peugeot
 • avis
 • budget
 • leasevisie
 • hertz
 • cotw
 • Autoplanning
 • arp
 • anwb
 • acm
 • hoegh